BASISONDERWIJS (VOOR DOCENTEN)

De magie van het landschap is voor alle groepen van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs; een doorlopende leerlijn dus.

De docentenhandleiding en de werkbladen zijn te bestellen bij Organisatiebureau Geert Lameris. De werkbladen en de daarbij behorende docentenhandleiding kunt u ook downloaden. De contactgegevens kunt u vinden onder 'COLOFON'.

Dit educatieve plan is gemaakt in opdracht van de stichting Kwartiermakers.

Per onderwijsniveau worden kinderen op een andere manier in contact gebracht met het landschap. Hierbij wordt gebruik gemaakt van passende excursies en opdrachten voor binnen en buiten.


Lespakketten bij 'De Baak' in Lutjegast

Klein Duimpje en de toverlaarzen
Voor de kleuters en groep 3 staat het sprookje Klein Duimpje en de toverlaarzen centraal. Het sprookje is speciaal geschreven voor dit onderwijsproject. Onder begeleiding van de leerkracht en ouders wordt een bezoek aan De Baak gebracht. Hier worden verschillende spelletjes gespeeld en opdrachten uitgevoerd. Na het bezoek volgen er activiteiten in de klas.
Klik 'HIER' voor een stukje uit het sprookje.

Het verdwenen veertje
Voor groep 4 en 5 staat het sprookje Het verdwenen veertje centraal. De kinderen brengen onder begeleiding een bezoek aan De Baak en doen opdrachten en spelletjes. Na het bezoek volgen er opdrachten in de klas. Kinderen nemen kennis van de levende en niet-levende natuur in een landschap. Ze leren meer over planten, dieren, stenen, grond en het weer.
Klik 'HIER' voor een voorproefje op dit sprookje.

Bij De Baak in Lutjegast worden de kinderen in zes groepen gedeeld, in iedere groep kunnen maximaal vijf kinderen. Met het bestellen van de lespakketten kan hier rekening mee gehouden worden.


Lespakketten over het landschap rondom de school

Ik zie wat jij niet ziet
Dit pakket is voor groep 3 en 4. Kinderen bekijken en ervaren het landschap rondom de school. Ze benoemen de landschapselementen en maken hier een tekening van. Als creatieve opdracht maken de kinderen een maquette van het landschap.

Wat is een pingo?
Dit lespakket is ontwikkeld voor kinderen van groep 5 en 6. Kinderen bekijken en ervaren het landschap op een plek waar het goed bekeken kan worden. Er wordt ingegaan op bijzondere elementen, als de pingo. In dit pakket worden landkaarten erbij gepakt. Oude en nieuwe kaarten van de omgeving worden bekeken en vergeleken. De creatieve opdracht is het maken van een kijkdoos.

Kijken naar het landschap
Dit pakket is gemaakt voor groep 7 en 8. De kennis van het landschap in de buurt wordt verfijnd en uitgebreid. Grondsoorten en landschappen in het Westerkwartier staan centraal. Kinderen gaan met foto's hun eigen omgeving vastleggen, die ze vervolgens gaan presenteren. De creatieve opdracht is het maken van een drie dimensionale weergave van het landschap.